Pemb. Donateur

Pesta pembangunan tahap IV masih dalam tahap perencanaan.

Tetapi, walaupun demikian, kami HKBP Bandar Setia menerima dengan hati terbuka setiap ada pemberian bantuan baik berupa material bangunan dan dana.