Pemb. Donateur

Pesta pembangunan tahap IV masih dalam tahap perencanaan.

Tetapi, walaupun demikian, kami HKBP Bandar Setia menerima dengan hati terbuka setiap ada pemberian bantuan baik berupa material bangunan dan dana.

Iklan